Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza do udziału w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach odbędą się w poniedziałek,11 marca 2019, od godz. 9.00.
Przesłuchania będą miały miejsce w Galerii w Pałacu Vauxhall, ul dr. J. Walkowskiego 1, I piętro.

Towarzystwo Kultury Teatralnej, organizator konkursu, w tym roku odnosi się do stulecia powstania Teatru Reduta oraz postaci Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: „Recytatorski”, „Wywiedzione ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, „Poezja śpiewana”. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

Występy będzie oceniać Komisja Konkursowa, powołana przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń na adres mailowy m.smutek@stara.ckiskrzeszowice.pl lub na  adres pocztowy Centrum:  ul. dr  J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice. Karty można również składać w sekretariacie Centrum, w godz. 8.00-15.00.   Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 4 marca 2019.

Karty zgłoszeń zostaną zamieszczone na stronie www.stara.ckiskrzeszowice.pl w najbliższych dniach.

Więcej informacji na stronie internetowej www.stara.ckiskrzeszowice.pl lub pod nr tel. 571 401 057.

Regulamin OKR
Karta poezja śpiewana
Karta recytatorski
Karta teatr jednego aktora
Przesłanie o czym musimy pamiętać