Zapisy     Terminarz     Wykłady     Wykładowcy     Galeria     Kontakt     Archiwum

 

Dziecięcy Uniwersytet w Krzeszowicach (DuWK) zaprasza na nowy cykl zajęć w drugim semestrze roku 2018/2019.

Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 25 zł. W przypadku dokonania wpłaty za cały drugi semestr (6 wykładów – 125 zł), zyskujecie Państwo rabat.
Wpłaty można dokonać przelewem lub w kasie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Dokonując przelewu należy wpisać tytułem: imię i nazwisko dziecka – Dziecięcy Uniwersytet, np. „Jan Kowalski – Dziecięcy Uniwersytet”

Nr rachunku bankowego: Boś S.A. 51 1540 1115 2014 6080 4800 0001

DuWK to naukowa zabawa w studiowanie, spotkanie z wykładowcami wyższych uczelni oraz ekspertami różnych dziedzin.
 Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, projekcji, warsztatów, eksperymentów itp.

Naszymi studentami są dzieci w wieku 7-12 lat.
Każdy otrzymuje indeks, a obecność na zajęciach to zaliczenie.
Na zakończenie roku akademickiego pilni studenci, którzy zbiorą 9 zaliczeń w indeksie (z 11 planowanych spotkań), otrzymają pamiątkowy dyplom i nagrodę!

Zajęcia odbywają się w soboty o godzinie 10:00raz lub dwa razy w miesiącu – czas trwania 1 h.

Miejsce zajęć: Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krzeszowicach,
ul. Ogrodowa 3.

Na zajęcia DUWK obowiązują zapisy.

Aby zapisać dziecko na zajęcia, wystarczy wypełnić formularz elektroniczny zamieszczony na naszej stronie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Kontakt:
 Marta Smutek – koordynator DUWK
m.smutek@stara.ckiskrzeszowice.pl
tel. 571-401-011

Regulamin DUWK