Zajęcia edukacyjne w Galerii w Pałacu Vauxhall

MALI ARTYŚCI

 

Docelowa grupa odbiorców:

Zajęcie grupowe skierowane są do uczniów szkół podstawowych klas od I do III.

Program zajęć:

W trakcie zajęć dzieci poznają tematykę aktualnej wystawy. Zaznajamiają się z sylwetką artysty, wystawianymi dziełami sztuki oraz techniką ich wykonania.
Następnie – pod okiem instruktorów – wykonują własne plastyczne interpretacje prezentowanych na wystawie prac.

Zajęcia mają na celu przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego. Mają zachęcić „małych artystów” do twórczych poszukiwań oraz kreowania własnych oryginalnych rozwiązań formalnych. Ponadto zajęcia dają możliwość rozwijania wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej. Poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką uczeń ma możliwość ciągłego rozwijania zdolności percepcji: postrzegania, rozumienia, a także przeżywania i wartościowania dzieł sztuki.

Organizator zajęć zapewnia materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej dla uczestników zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach kiedy wykonanie prac wymagać będzie dodatkowych, nietypowych materiałów, organizator zawiadomi wcześniej nauczyciela o konieczności ich przyniesienia.

Koordynator zajęć:

Cecylia Bielecka-Karasińska – specjalista ds. kultury Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

tel.: 571 401 059

e-mail: c.bielecka@stara.ckiskrzeszowice.pl

Czas trwania:

ok. 2,5 godz.

Koszt uczestnictwa w zajęciach:

5 zł / osoba